Efteruddannelser

Efteruddannelse i arbejds- og organisations­psykologi

The Leicester Conference, Task, Authority, Organisation: The Art of Role: TAO of Tavistock
13-08 2016  -  26-08 2016
The Leicester Conference - Training Group, Authority & Role: Living, Leading & Learning in our Organisations
04-08 2014  -  17-08 2014
The Leicester Conference, Leadership and Organization - A Working Conference for the study of organizational life
07-04 2002  -  20-04 2002
KCC Management Summer School, Leadership, Transformation & Achievement in Organizational Life. Appreciative and affirmative methods - Med bl. a. Peter Lang og Martin Little
01-07 2001  -  06-07 2001
Supervisions- og udviklings­gruppe for organisations­psykologer. Arrangør og undervisere: cand. psych. Mette Amtoft og cand. psych. Vibe Strøier
03-08 1999  -  01-06 2000
Organisations­psykologisk supervision. Individuelt samt i organisations­psykologiske faggrupper, herunder med eksterne supervisorer
Siden 1999

Efteruddannelse i psykoterapi

Kursus i psykologarbejde på en neonatal afdeling ved klinisk psykolog, lektor Hanne Munck
03-08 1992  -  07-08 1992
Kursus om klinisk psykologisk observation af småbørn (0-4 år) m.h.p. behandling­splanlægning ved psykolog Liselotte Grünbaum
18-03 1991  -  14-06 1991
Psykologisk undersøgelses­metodik, sagsbehandling og terapi ved chefpsykolog Helen Ziegler
01-04 1990  -  01-07 1991
2-årig supervisions- og træningsgruppe i systemisk terapi og konsultation ved Steve de Shazer og Insoo Kim Berg
1989  -  1990
1-årigt kursus i gruppeterapi og supervision ved psykolog Niels Hoffmeyer m.fl.
1987  -  1988
1-årigt kursus i gruppeterapi ved psykolog Jørgen Svava Lind m.fl.
1985  -  1986
1-årig uddannelses­stilling på psykolog­afdeling på psykiatrisk amtshospital. Supervision af psykoterapi ved chefpsykolog Eric Friis Jørgensen og psykolog Lars Sørensen
1979  -  1980
Egenterapi og læreterapi - indenfor karakteranalyse, kropspsykoterapi, bodynamics m.m.
Siden 1979
Goetz Consulting, Hestkøbvej 11D, 3460 Birkerød Tlf.: +45 45 54 20 07 Mobil +45 30 20 65 92 Email: mailmail CVR-nr.: 29349134 ©  Goetz Consulting