Goetz Consulting v/ psykolog Peter Goetz
English telefon Tryk på den grønne knap for at ringe til
tlf. +45 45 54 20 07
Email: mail mail mail sms +45 3020 6592 sms-icon sms-icon
Psykolog - Supervisor og specialist i organisationspsykologi og Psykoterapi - Peter Goetz
Peter Goetz

cand. psych., autoriseret psykolog.

Medlem af Dansk Psykologforening

Godkendt af Dansk Psykologforening som

specialist samt supervisor i
arbejds- og organisations­psykologi.

og som

specialist samt supervisor i psykoterapi.

Godkendt supervisor ved den sociale diplom­uddannelse i familieterapi.

Beskikket censor ved socialrådgiver-, socialformidler- og diplom­uddannelserne.

Se mere om faglig og praktisk baggrund - samt bøger, artikler og film

Bogudgivelser

Om modstand i ledelse, samarbejde og forandring

November 2020, Forlaget Samfundslitteratur:

Materialevurdering bibliotek.dk

"(...) Interessant og grundig bog, der tager en vigtig problemstilling ved ledelsesopgaven under grundig behandling … den vil formodentlig blive en del af litteraturlisterne i efteruddannelse af ledere (...)" - Lektørudtalelse, DBC, Jytte Bræmer
Klik her - og vælg derefter fanen [Anmeldelser] - for at se hele materialevurderingen

Anmeldelse

"(...) Hvad er modstand, hvordan kommer det til udtryk i handlinger og hvordan kan vi vide, at der er tale om modstand og ikke et “modstands-fatamorgana”? Sådan spørger Peter Michael Goetz i bogen om psykologisk modstand. En af hovedpointerne i bogen er, at det er vigtigt at have respekt og øje for, samt at kunne rumme den modstand, der kan udspille sig som samarbejdsforstyrrelser, effektivitets-problemer eller individuelle benspænd. Det er det, fordi det hjælper med få adgang til de indre ressourcer, som modstanden blokerer for i individet, i teamet eller organisationen (...)"

"(...) I denne bog guider forfatteren grundigt – teoretisk såvel som praktisk – læseren igennem en bred vifte af modstandstyper og –udtryk, der rækker ind over både indre psykologiske tilstande og modstand på gruppe- og organisationsniveau ... Der er dertil ret befriende beskrivelser af, hvad enkle reaktioner på komplekse samspilssituationer kan gøre for at nedlægge eller mindske modstand (...)" -
boganmeldelse i psykologernes fagblad, Magasinet P

Om professionel grænsesætning

April 2020, Forlaget Samfundslitteratur:

Anmeldelser

"(...) utroligt hjælpsom bog på den gode og velmenende – og ikke særligt onde måde. Man kan tydeligt fornemme forfatterens følsomhed over for menneskers signaler gennem bogen – og det velgørende analytiske blik (...)"
Se boganmeldelsen i psykologernes fagblad, Magasinet P
"(...) En yderst velskrevet og relevant bog som italesætter en aktuel tendens og problematik velkendt af mange, som arbejder inden for hjælpeprofessioner ... Bogen bidrager netop med viden om, hvordan man som engageret hjælper sætter ord på sine oplevelser og arbejdserfaringer og omsætter disse til at styrke sin faglige identitet og professionspraksis (...)" -
boganmeldelse i sygeplejefagligt tidskrift Forstyrrelsen

Dobbeltinterview i Fysioterapeuten nr. 6, 2021

"TEMA // Som fysioterapeut er det en del af opgaven at yde omsorg og vise empati. Men for nogle har medfølelsen en pris. To psykologer fortæller, hvordan man sætter sunde grænser i patientarbejdet, så man fortsat kan hjælpe borgerne bedst muligt"
"Kan du sætte grænser for din omsorg?"

Ledelses­udvikling, gruppe­processer og samarbejde

De psykologiske udfordringer, som organisationens ledelse møder i det daglige, yder Peter Goetz ledercoaching til. Han yder også konsulentbistand til samarbejdet - med kunderne, på tværs i organisationen og i teamene.

Stress­håndtering

Peter Goetz rådgiver om forebyggelse, opdagelse og håndtering af stress - og yder hurtig bistand til stressramte. Læs mere om ledelse, samarbejde og stresshåndtering under organisationspsykologi

Faglig udvikling

Peter Goetz yder supervision samt oplæring og ekspertbistand til kontaktarbejde.

Læs mere under supervision

Personlig udvikling, par- og familiesamtaler

Som psykoterapeut har Peter Goetz omfattende erfaring, både i forhold til individuel psykoterapi, parterapi, familieterapi og pårørenderådgivning.

Læs mere under psykoterapi

Goetz Consulting, Hestkøbvej 11D, 3460 Birkerød Tlf.: +45 45 54 20 07 Mobil +45 30 20 65 92 Email: mailmail CVR-nr.: 29349134 ©  Goetz Consulting