Foredrag

Kender du dine grænser?

Nogle af dine grænser opdager du først, når de bliver overskredet - nogle gange længe efter.
Jo bedre du er i stand til at opdage, når dine grænser overskrides, jo hurtigere kan du stoppe det - og jo mere overskud har du til at gøre det effektivt. Og jo tidligere du stopper det, jo bedre kan du gøre det, så det ikke er til at misforstå - og på en måde, hvor du ikke kommer i defensiven.
Det handler dette foredrag om, og det handler om, hvordan du tidligt kan opdage grænseoverskridelser - specielt der, hvor de ellers ville være gået under din radar.

Tillid, forhåbninger og længsler i ledelse og andet samarbejde

Tillid er godt. Mere tillid er bedre - eller er det?
Det kommer an på flere ting. Udvikler tilliden sig til en blind tillid? Bliver der givet næring til urealistiske håb? Og bliver jorden gødet for ambitioner og længsler, hvor parterne i virkeligheden går forbi hinanden?
Det handler dette foredrag om, og det handler om, hvordan man kan sikre sig, at samarbejdspartnernes drivkræfter fører til produktivt og samarbejde og ikke til skuffelser og konflikter.

Psykologisk modstand - skjulte faldgruber i ledelse og samarbejde

Spænder du ben for dig selv?
Kender du det? Det, du har sat dig for, lykkes ikke - selvom du gør dit bedste. Du sætter alt ind på at imødekomme de udfordringer, du møder. Alligevel kommer du til at gå i ring, eller du støder på uhåndgribelige, usynlige barrierer.
Det kan skyldes nogle skjulte psykologiske modstande i dig selv. Men det kan også skyldes skjulte psykologiske modstande hos dine samarbejdspartnere eller i jeres organisation.
Bliv klogere på, hvordan du kan skelne disse modstande fra hinanden og på, hvordan du kan løse op for dem. Bestil foredraget Psykologisk modstand.

Andre foredrag

Bestil foredrag om alt lige fra parforhold til samtaler med sindslidende. Eller om terapeutiske emner, organisationspsykologiske emner - herunder stress - samt om emner fra supervision. Eller om bøgerne her eller artiklerne her. Spørg efter hvad du ikke ser her.
Goetz Consulting, Hestkøbvej 11D, 3460 Birkerød Tlf.: +45 45 54 20 07 Mobil +45 30 20 65 92 Email: mailmail CVR-nr.: 29349134 ©  Goetz Consulting