Opgaver

I det private erhvervsliv

er der udført opgaver for selvstændige erhvervsdrivende i enkeltmandsvirksomheder, erhvervsdrivende med flere ansatte samt for større, landsdækkende virksomheder, herunder konsulentfirmaer.

For det offentlige

er der løst opgaver for professionshøjskoler, forvaltninger, bosteder og plejehjem i Glostrup Kommune, Københavns Kommune, Holbæk Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Næstved Kommune, Roskilde Kommune, Rudersdals Kommune og Region Hovedstaden samt for institutioner under Kulturministeriet samt Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Opgavetyper

Goetz Consulting har assisteret med følgende

organisatoriske opgaver

:
Konsulentbistand til organisationers udviklingsprojekter.
Rådgivning og proceskonsultation til organisationer efter afgørelser fra Arbejdstilsynet vedr. det psykiske arbejdsmiljø.
Coaching til ledelser, ledere og ledelsesteam.
Organisatorisk teamsupervision vedrørende samarbejde, kommunikation og mødeteknik.
Undervisning, foredrag og oplæg.
Individuel psykologhjælp til stressramt personale.
Goetz Consulting har forestået følgende typer

supervisionsopgaver

:
Supervision af rådgivnings- og behandlingsarbejde
Supervisionen er ydet enkeltvis til psykologer ved rådgivninger, bo- og behandlingssteder samt til psykologgrupper herunder Region Hovedstadens tilbud til psykologer under sygesikringen.
Supervisionen er endvidere ydet til familier og netværk omkring børn, unge og voksne med adfærdsmæssige, sociale og/eller psykiatrisk diagnosticerede vanskeligheder. Her er supervisionen også ydet som særlig støtte til enkeltpersoner med særligt krævende opgaver.

Supervision af supervision

Goetz Consulting har ydet supervision - samt sparring og konsulentbistand - til andre selvstændige konsulentvirksomheders arbejde med ledercoaching, teamsupervision og klientarbejde.

Terapeutiske opgaver

Opgaver for privatpersoner, par og familier har omfattet individuel psykoterapi, parterapi og familieterapi - kortere forløb i forhold til afgrænsede, konkrete problemstillinger såvel som længere forløb i forhold til udviklings- og indsigtsorienterede målsætninger.
Ansættelser
Goetz Consulting, Hestkøbvej 11D, 3460 Birkerød Tlf.: +45 45 54 20 07 Mobil +45 30 20 65 92 Email: mailmail CVR-nr.: 29349134 ©  Goetz Consulting