English

Bøger, artikler og film

Bøger

Psykologisk modstand - i ledelse, samarbejde og forandring

(P. Goetz 2020b, forlaget Samfundslitteratur)
Se bogen om modstand i organisationer

Den gode, den onde og den virkeligt velmenende hjælper - om at sætte grænser i professionelt hjælpearbejde

(P. Goetz 2020a, forlaget Samfundslitteratur)
Se bogen om grænsesætning i hjælpearbejde
Artikler

Stress - en pakke under opsyn

'Stress kan sammenlignes med en pakke, som har en afsender og modtager. To erhvervspsykologer har udarbejdet et skema, som gør det nemmere at pakke den ud.'
(P. Goetz & C. V. Brauer, 2010. Psykolognyt 13, 16-20),
Se stress-artiklen

Empatisk og respektfuld kommunikation

Om pædagogisk arbejde med voksne med autisme og psykisk udviklingshæmning - og om krydspres.
(Boesen, M. & Goetz, P., 2009. Rapport over gruppeinterviews med det udførende personale), 
Se rapporten

Frihed, magt og konsulenter

Jagten på Den-Usynlige-Konsulentmagt.
(Goetz, P., 2009. Social Kritik, 118, 91-96.)

Det er frivilligt

"Hvis den psykiatriske patient selv skulle bestemme indholdet i psykologiundervisningen, hvad ville den da handle om?"
Goetz. P., 2009. Psykolognyt , 1, 3-7), 
Se artiklen

Postchaufførernes arbejdsmiljø

Uddannelsesplan, undervisningsmateriale og rapport, Transporterhvervets uddannelsesråd, Arbejdsmarkedsuddannelserne.
(Lektionsplan - Psykisk arbejdsmiljø, P. Goetz (2002), pp. 79-103/125), 
Se materialerne

Se også den hertil hørende..
Film

Kører det for dig eller kører det med dig?

Uddannelses­film om postchaufførers arbejdsmiljø

Psykologi­undervisning til patienter i distrikts­psykiatrisk daghospital med henblik på facilitering af psykoterapeutiske processer

Artikel om erfaringer med hvordan åben psykologiundervisning til patienter kan fremme psykoterapeutiske processer i distriktspsykiatri.
(Goetz, P., 1992.Nordisk Psykologi, 2, 152-157), Nordisk Psykologis artikel

At miste et barn

Om hospitalets støtte ved spædbørnsdød.
(Goetz, P., 1991, Tidsskrift for Sygeplejersker, 8, 8-35).

Brugeroplysning i distrikts­psykiatri

Tværfaglig beskrivelse af erfaringer med åbne brugeroplysningsgrupper.
(K. Lindegaard, P. Goetz og M. Kastrup, 1990. Tidsskrift for Sygeplejersker, 47, 22-30).
Goetz Consulting, Hestkøbvej 11D, 3460 Birkerød Tlf.: +45 45 54 20 07 Mobil +45 30 20 65 92 Email: mailmail CVR-nr.: 29349134 ©  Goetz Consulting