Organisations­psykologi

Udvikling af organisationen

Hvad kendetegner organisationens resultatmål og arbejdsmetoder? Hvilke er den ved at forlade? Hvordan kan organisationens niveauer spille sammen om at gennemføre de strategiske ændringer af resultatmål og metoder?
Få tilbud om processtøtte og sparring til afklaring af organisationens resultatmål og strategier - og til implementeringen af dem.

Ledergruppens udvikling

Hvordan kan man støtte ledergruppens udvikling af sine kompetencer som team? Og hvordan kan man støttes den enkelte leders udvikling af ny selvforståelse og nye samarbejds­kompetencer som leder?
Goetz Consultings coaching til lederteams er tosidig: Den enkelte leder udvikler sin forståelse af sine udfordringer og særlige muligheder i den konkrete ledergruppe - samtidig med at teamets samspil trænes.

Ledercoaching

Hvordan forvalter man som leder sine styrker og svagheder i arbejdet med den overordnede ledelsesstrategi? Og hvordan håndterer man det, når organisationens ledelsesform skal ændres?
Goetz Consulting tilbyder coaching til den enkelte leders udvikling af sine psykologiske og personlige kompetencer.

Teamcoaching

Medarbejderteam er i dag en organisatorisk enhed med sine egne mål, beføjelser og forpligtelser. Hvordan sikrer man, at teamet er klædt på til at administrere dem?
Bestil organisatorisk coaching til denne del af teamets arbejde. Processen gennemføres i tæt samarbejde med ledelsen.

Samarbejde

Samarbejdet er afgørende for kvalitet og arbejdsglæde. Få tilbud om kommunikations­udvikling, procesledelse og –sparring, men også mødeteknisk instruktion og coaching.

Trivsel

Sundhed og trivsel i organisationen kan styrkes fra forskellige organisatoriske vinkler. Goetz Consulting tilbyder assistance til strategisk overblik og samordning af dem.

Stresshåndtering

Hvordan håndterer organisationen akutte stresstilfælde og stressrisici på længere sigt?
Rekvirer hurtig psykologbistand til stressbelastede medarbejdere. Hør om fremadrettede stresshåndterings­strategier.
Goetz Consulting, Hestkøbvej 11D, 3460 Birkerød Tlf.: +45 45 54 20 07 Mobil +45 30 20 65 92 Email: mailmail CVR-nr.: 29349134 © document.write(new Date().getFullYear()) Goetz Consulting