Supervision

Kompetence­givende supervision til efteruddannelser og videreuddannelser

Goetz Consulting yder supervision, der er formelt kompetencegivende for psykologer, da Peter Goetz er godkendt af Dansk Psykologforening som specialist og supervisor i psykoterapi samt i arbejds- og organisationspsykologi. Som godkendt supervisor ved Professionshøjskolen Metropol yder han også kompetencegivende supervision til socialrådgivere og andre faggrupper i forbindelse med den sociale diplomuddannelse i familieterapi.

Supervision af afdelinger, teams og organisationer

Ikke blot enkeltpersoner, men også hele behandlerteams og organisationer - som f.eks. psykiatriske bosteder - benytter supervision hos Goetz Consulting. Her se de på, hvordan de som team konkret løser deres opgaver bedst og menneskeligt bæredygtigt.

Faggrupper og professioner

Goetz Consulting yder supervision til bl. a.: Afspændingspædagoger, callcenterpersonale, ergoterapeuter, fysioterapeuter, HR-personale, kasseassistenter, læger - herunder psykiatere - lærere, præster, psykologer, pædagoger, pædagogiske assistenter, pædagogiske medhjælpere, receptionister, sagsbehandlere, sekretærer, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, socialrådgivere, supervisorer og sygeplejersker.

Supervision af netværk

Når et menneske har større personlige og sociale vanskeligheder, kan det kræve meget af dets omgivelser - personens netværk - at håndtere det. Supervision til personer i netværket i forhold til de krav og dilemmaer, som situationen stiller dem overfor, kan her være hjælpsom. Goetz Consulting yder sådan netværkssupervision.

Tema­supervisionskurser

Goetz Consulting tilbyder temasupervisions-kurser - en kombination af undervisning og fokuseret supervision. De mest hyppige er:
  • Samtaler med sindslidende.
  • "Glatførekursus" for familiebehandlere.
  • Det professionelle forhold: hvad gør det ved os, og hvad gør vi ved det?
  • Grænser i det professionelle forhold.

Hvad er supervisors opgave?

Supervisor skal sikre, at samtalens forløb og dens rammer støtter supervisandens udforsknings- og udviklingsarbejde, samt at supervisandens integritet, egne værdier og faglige stil respekteres og styrkes.
Det gælder, hvad enten supervisanden er et helt team, der vil udvikle sine evner til at løse faglige opgaver sammen som team, eller supervisanden er en enkeltperson. Det gælder hvad enten supervisionen er indirekte eller direkte. Og det gælder, hvad enten den enkeltes supervision foregår sammen med andre supervisander i en gruppe, eller den foregår individuelt.
Goetz Consulting, Hestkøbvej 11D, 3460 Birkerød Tlf.: +45 45 54 20 07 Mobil +45 30 20 65 92 Email: mailmail CVR-nr.: 29349134 ©  Goetz Consulting